За Нас

ЛЕНОКС ГРУП ООД е основана през 2011 г.,като специализира в екструзията на алуминиеви профили. Ние имаме наша собствена производствена база в Пловдив (България),с две преси за екструзия :1460 тона и 2100 тона ,с общ годишен капацитет от 12000 тона. Ние също предлагаме прахово боядисване с вертикална линия за боядисване , а също така и имитация на дърво със система за сублимация Decoral. Всички процеси са напълно автоматизирани.
Ние произвеждаме профилни системи за прозорци и врати, както и голяма гама от клиентски профили ,включително и за рекламната индустрия,автомобилни части,осветителни системи,спортна екипировка и т.н. Нашият високо квалифициран персонал е способен да развие и предложи нови комплексни решения за нашите клиенти,за да осигури получаването на най-високо качество в обслужването и продукцтията.


ПОКАНА

На 07.03.2018 г. в град Пловдив, Хотел „Санкт Петербург”, „Виенски салон – зала за срещи” от 10:00 ч. ще се проведе пресконференция по проект „Енергийна ефективност в „Ленокс Груп“ ЕООД чрез оптимизация на технологичното оборудване“, договор BG16RFOP002-3.001-0156-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като:

Обща стойност на проекта: 1 720 940.84 лв.
Европейско финансиране: 887 344.32 лв.
Национално финансиране: 156 590.18 лв.
Продължителност на проекта: 18 месеца

“ЛЕНОКС ГРУП” ЕООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0156-C01 за проект „Енергийна ефективност в „Ленокс Груп“ ЕООД чрез оптимизация на технологичното оборудване” по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 1 720 940.84 лв. (887 344.32 лв. – европейско и 156 590.18 лв. – национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Основната цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на „ЛЕНОКС ГРУП“ ЕООД чрез оптимизиране на производствената дейност, закупувайки нови активи с по-високо ефективни характеристики. Специфичните цели на проекта са:

-Увеличаване на производствения капацитет чрез оптимизиране на производствената дейност с по-високо енергийно ефективно оборудване, което съответства напълно с нуждите на предприятието;

-Намаляване на производствените разходи в следствие на намаленото енергопотребление;

-Повишено качество на продукцията;

-Допълнителни ползи от околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии;

 

Дата: 01.12.2017 г.