За Нас

ЛЕНОКС ГРУП ООД е основана през 2011 г.,като специализира в екструзията на алуминиеви профили. Ние имаме наша собствена производствена база в Пловдив (България),с две преси за екструзия :1460 тона и 2100 тона ,с общ годишен капацитет от 12000 тона. Ние също предлагаме прахово боядисване с вертикална линия за боядисване , а също така и имитация на дърво със система за сублимация Decoral. Всички процеси са напълно автоматизирани.
Ние произвеждаме профилни системи за прозорци и врати, както и голяма гама от клиентски профили ,включително и за рекламната индустрия,автомобилни части,осветителни системи,спортна екипировка и т.н. Нашият високо квалифициран персонал е способен да развие и предложи нови комплексни решения за нашите клиенти,за да осигури получаването на най-високо качество в обслужването и продукцтията.

Аз съм текстово блокче. Натиснете на бутона за редактиране за да промените този текст. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

“ЛЕНОКС ГРУП” ЕООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0156-C01 за проект „Енергийна ефективност в „Ленокс Груп“ ЕООД чрез оптимизация на технологичното оборудване” по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 1 720 940.84 лв. (887 344.32 лв. – европейско и 156 590.18 лв. – национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Основната цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на „ЛЕНОКС ГРУП“ ЕООД чрез оптимизиране на производствената дейност, закупувайки нови активи с по-високо ефективни характеристики. Специфичните цели на проекта са:

-Увеличаване на производствения капацитет чрез оптимизиране на производствената дейност с по-високо енергийно ефективно оборудване, което съответства напълно с нуждите на предприятието;

-Намаляване на производствените разходи в следствие на намаленото енергопотребление;

-Повишено качество на продукцията;

-Допълнителни ползи от околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии;

 

Дата: 01.12.2017 г.