data-layout="default" data-header-position="default" data-transparent-menu="false" data-sticky-header="true" data-sticky-header-type="always" data-one-page-navigation="true" data-footer-under-the-rug="true" class="page-template page-template-page-templates page-template-page-full-width page-template-page-templatespage-full-width-php page page-id-1018 wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1 vc_responsive">

Заглавие

За Нас

ЛЕНОКС ГРУП ООД е основана през 2011 г.,като специализира в екструзията на алуминиеви профили. Ние имаме наша собствена производствена база в Пловдив (България),с две преси за екструзия :1460 тона и 2100 тона ,с общ годишен капацитет от 12000 тона. Ние също предлагаме прахово боядисване с вертикална линия за боядисване , а също така и имитация на дърво със система за сублимация Decoral. Всички процеси са напълно автоматизирани.
Ние произвеждаме профилни системи за прозорци и врати, както и голяма гама от клиентски профили ,включително и за рекламната индустрия,автомобилни части,осветителни системи,спортна екипировка и т.н. Нашият високо квалифициран персонал е способен да развие и предложи нови комплексни решения за нашите клиенти,за да осигури получаването на най-високо качество в обслужването и продукцтията.

Договор за доставка
Приложение 3.2 Публична покана ПМС 160
Приложение 3.3 Изисквания оферти ПМС 160
Приложение 3.4 Оферта ПМС 160
Приложение 3.6 Примерна методика за оценка ПМС 160
Приложение 3.7 Декларация ПМС 160Приложение 3.7 Декларация ПМС 160

ПОКАНА

На 07.03.2018 г. в град Пловдив, Хотел „Санкт Петербург”, „Виенски салон – зала за срещи” от 10:00 ч. ще се проведе пресконференция по проект „Енергийна ефективност в „Ленокс Груп“ ЕООД чрез оптимизация на технологичното оборудване“, договор BG16RFOP002-3.001-0156-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като:

Обща стойност на проекта: 1 720 940.84 лв.
Европейско финансиране: 887 344.32 лв.
Национално финансиране: 156 590.18 лв.
Продължителност на проекта: 18 месеца

ПОКАНА

На 05.09.2018 г. в област Пловдив, община Раковски, с. Стряма,ул. „Васил Левски“ №82 от 10:00 ч. ще се проведе пресконференция по проект „Енергийна ефективност в „Ленокс Груп“ ЕООД чрез оптимизация на технологичното оборудване“, договор BG16RFOP002-3.001-0156-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като:

Обща стойност на проекта: 1 720 940.84 лв.
Европейско финансиране: 887 344.32 лв.
Национално финансиране: 156 590.18 лв.
Продължителност на проекта: 18 месеца

“ЛЕНОКС ГРУП” ЕООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0156-C01 за проект „Енергийна ефективност в „Ленокс Груп“ ЕООД чрез оптимизация на технологичното оборудване” по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 1 720 940.84 лв. (887 344.32 лв. – европейско и 156 590.18 лв. – национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Основната цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на „ЛЕНОКС ГРУП“ ЕООД чрез оптимизиране на производствената дейност, закупувайки нови активи с по-високо ефективни характеристики. Специфичните цели на проекта са:

-Увеличаване на производствения капацитет чрез оптимизиране на производствената дейност с по-високо енергийно ефективно оборудване, което съответства напълно с нуждите на предприятието;

-Намаляване на производствените разходи в следствие на намаленото енергопотребление;

-Повишено качество на продукцията;

-Допълнителни ползи от околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии;

 

Дата: 01.12.2017 г.