Виж Сертификатите тук !

Заглавие

За Нас

ЛЕНОКС ГРУП е основана през 2011 година, като специализира в екструзията на алуминиеви профили, използвани за разнообразни индустрии. Голяма част от производството ни се състои от продукти, проектирани специално за нуждите на нашите клиенти в повече от 20 държави от Европа и Азия. Нашата база е оборудвана така, че да гарантира производството на качествени алуминиеви профили, които се използват в множество индустрии: строителство, машиностроене, пътна инфраструктура, спортно оборудване, реклама, курортни мебели и др. Годишният капацитет на фабриката е 12 000 тона. Базата ни се състои от: – Две линии за екструзия на алуминиеви профили с капацитет 35 тона на ден. Основно работим със сплави EN AW 6060 и EN AW 6063,размери 6‘‘ и 7‘‘, от водещи европейски производители. – Камери за термична обработка на профили, достигащи различни степени на закаляване: T4, T5, T6, T66. – Сектор за химична обработка с продукти от Chemetall. – Вертикална линия за боядисване EUROIMPIANTI модел 2017 за нанасяне на полимерно прахово покритие. Работим с бои Euro Pulver, Akzo Nobel и JOTUN. – Хоризонтална линия за боядисване GEMA за нанасяне на полимерно прахово покритие. – Технологична линия Decoral System, за сублимация на алуминиеви профили в дървесен декор в 3Dформат с материали Miroglio. Към момента предлагаме повече от 15 цвята имитация на дърво. Във фирмата работят квалифицирани и отговорни професионалисти, които съблюдават правилното функциониране на всички процеси в производството за постигане на качествена продукция.

Фирма Ленокс Груп ЕООД е сертифицирана по БДС EN ISO 9001:2008, както и по БДС EN ISO 14001:2005.

Договор за доставка
Приложение 3.2 Публична покана ПМС 160
Приложение 3.3 Изисквания оферти ПМС 160
Приложение 3.4 Оферта ПМС 160
Приложение 3.6 Примерна методика за оценка ПМС 160
Приложение 3.7 Декларация ПМС 160Приложение 3.7 Декларация ПМС 160

ПОКАНА

На 07.03.2018 г. в град Пловдив, Хотел „Санкт Петербург”, „Виенски салон – зала за срещи” от 10:00 ч. ще се проведе пресконференция по проект „Енергийна ефективност в „Ленокс Груп“ ЕООД чрез оптимизация на технологичното оборудване“, договор BG16RFOP002-3.001-0156-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като:

Обща стойност на проекта: 1 720 940.84 лв.
Европейско финансиране: 887 344.32 лв.
Национално финансиране: 156 590.18 лв.
Продължителност на проекта: 18 месеца

ПОКАНА

На 05.09.2018 г. в област Пловдив, община Раковски, с. Стряма,ул. „Васил Левски“ №82 от 10:00 ч. ще се проведе пресконференция по проект „Енергийна ефективност в „Ленокс Груп“ ЕООД чрез оптимизация на технологичното оборудване“, договор BG16RFOP002-3.001-0156-C01, съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като:

Обща стойност на проекта: 1 720 940.84 лв.
Европейско финансиране: 887 344.32 лв.
Национално финансиране: 156 590.18 лв.
Продължителност на проекта: 18 месеца

“ЛЕНОКС ГРУП” ЕООД има сключен договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерство на икономиката BG16RFOP002-3.001-0156-C01 за проект „Енергийна ефективност в „Ленокс Груп“ ЕООД чрез оптимизация на технологичното оборудване” по процедура „Енергийна ефективност за малките и средни предприятия”. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и е на обща стойност от 1 720 940.84 лв. (887 344.32 лв. – европейско и 156 590.18 лв. – национално съфинансиране) с продължителност 18 месеца.

Основната цел на проекта е повишаване конкурентоспособността на „ЛЕНОКС ГРУП“ ЕООД чрез оптимизиране на производствената дейност, закупувайки нови активи с по-високо ефективни характеристики. Специфичните цели на проекта са:

-Увеличаване на производствения капацитет чрез оптимизиране на производствената дейност с по-високо енергийно ефективно оборудване, което съответства напълно с нуждите на предприятието;

-Намаляване на производствените разходи в следствие на намаленото енергопотребление;

-Повишено качество на продукцията;

-Допълнителни ползи от околната среда чрез намаляване на отделяните въглеродни емисии;

 

Дата: 01.12.2017 г.