Контакт

Email: info@lenoxgroup.bg

За заявки: +359 879 496 383

Адрес: България, Стряма , Индустриална зона

Началник склад: +359 879 496 384
Технически секретар: +359 879 496 381
T.: +359 32 26 06 61 / F.: +359 32 28 01 72
Email: lenoxgroupltd@gmail.com
GPS кординати: 42.260694, 24.894632