Контакт

Email: info@lenoxgroup.bg

За заявки: (+359) 031 072 827 , 0879496383

Счетоводство и ТРЗ: 0879496381

Email: lenoxgroupltd.acc@gmail.com

Адрес: България
с.Стряма 4142, общ.Раковски
Индустриална зона,ул.Васил Левски 82

Началник склад: (+359) 879 496 384
Email: lenoxgroupltd@gmail.com
GPS кординати: 42.260694, 24.894632