Контакт

Email: info@lenoxgroup.bg

За заявки: (+359) 031 072 827

Счетоводство и ТРЗ: (+359) 031 072 828

Адрес: България
с.Стряма 4142, общ.Раковски
Индустриална зона,ул.Васил Левски 82

Началник склад: (+359) 879 496 384
Технически секретар: (+359) 879 496 381
T.: (+359) 032 26 06 61 / F.: (+359) 032 28 01 72
Email: lenoxgroupltd@gmail.com
GPS кординати: 42.260694, 24.894632